Motorvoertuigen

Voorheen was de cao voor motorvoertuigen ondergebracht in de cao voor metaal & techniek. Vanaf 2010 heeft het sectorgebied motorvoertuigen een eigen cao. De cao voor het beroepenveld motorvoertuigen is zelfstandig geworden. Het is wel prettig om te weten dat over het algemeen de cao overeenkomt met de cao voor metaal & techniek. Één van de belangrijkste regelingen voor werknemers zoals de pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn voor zowel beroep in de metaal & techniek als motorvoertuigen gelijk.

resizerEen grote vooruitgang voor werknemers werkzaam bij een tweewieler- of motorvoertuigenbedrijf is dat zij medezeggenschap hebben. Over allerlei zaken binnen het bedrijf kunnen medewerkers meepraten. Dit is een voordeel voor werknemers en werkgevers omdat zij zo samen kunnen werken aan een steeds betere werkomgeving en werkvoorzieningen. Een bedrijf kan afhankelijk van het aantal medewerkers zelf kiezen of zij een personeelsvertegenwoordiging of een ondernemingsraad samenstellen.

Werken in de sector motorvoertuigen is fysiek zwaar net zoals werken in de metaal & techniek. Het is daarom voor werknemers mogelijk en zeer aan te raden om deel te nemen aan de levensloopregeling. Dit houdt als het ware in dat u als werknemer spaart voor bijvoorbeeld vervroegd pensioen. Werken in deze sector is fysiek intensief en de kans is ook groter dat u eerder moeten stoppen met werken door lichamelijke klachten. Het is dan handig als u een gespaard bedrag achter de hand heeft. Per maand kunt u 12 procent van uw bruto maandloon inleggen. Dit is tevens fiscaal vriendelijk.